Официални правила на играта „Читателска щафета 3: Силата на СТРОМ ”

Официални правила на играта „Читателска щафета 3: Силата на СТРОМ ”

Не е необходима покупка, за да се включите в надпреварата!

Организатори: организатори на кампанията са сайтът “Детски книги” и издателство “СИЕЛА”. Те провеждат кампания за насърчаване на четенето сред децата на територията на Република България.

Участници: В настоящата игра могат да участват всички деца на възраст от 11 до 15 години, прочели трите книги от поредицата „СТРОМ“ на Еманюел и Беноа дьо Сен Шама, издавани на български език от издателство “СИЕЛА” или децата под 11 години, прочели една от книгите.

Механизъм на играта: Всички деца на възраст от 11 до 15 години, проявили интерес към кампанията, трябва да прочетат трите книги от поредицата „СТРОМ“ на Еманюел и Беноа дьо Сен Шама, издадени на български език (децата под 11 години – само една от книгите), а след това трябва да изпратят попълнена форма за участие по образец, подписана от родител, библиотекар или учител, която служи като писмено съгласие за участие. Формите за участие се изпращат по пощата на адрес: За играта „Читателска щафета“, П.К. 204, 1113 София 13 в периода 29.11.2012 – 15.04.2013 г. (важи пощенското клеймо). Организаторите от www.detskiknigi.com и издателство “СИЕЛА” не поемат отговорност за непопълнени, неподписани или неполучени в срока на играта форми за участие. Доказателството за изпращане не е доказателство за получено писмо. Форми за участие се приемат само по пощата на посочения адрес. Всяко дете има право само на една форма за участие. Първите 500 участника, изпратили формите си за участие в срока на играта, получават специални значки с колекционерска стойност, изработени специално за съответното издание на играта. Значките ще се изпращат в училищата/библиотеките, посочени на формата за участие на всеки участник, в срок до 30 дни от обявяването на големия победител. Само един участник ще спечели голяма награда, която засега ще пазим в тайна, както и пълен комплект книги от поредицата „СТРОМ“ с автограф от авторите, предоставени от издателство “СИЕЛА”. Победителите в играта „Читателска щафета 3: Силата на СТРОМ” се съгласяват снимките и имената им да бъдат обявени в сайта „Детски книги“ (www.detskiknigi.com), „Аз чета” (www.azcheta.com) и да бъдат споменавани в новините, свързани с играта.

Изпращайки формата си за участие, всеки участник се съгласява да спазва описаните по-горе правила на играта „Читателска щафета 3: Силата на СТРОМ”.

Коментарите са забранени.