Героите на СТРОМ: Странните учители

Когато близнаците са приети за кандидат-пажове в Братството на рицарите на Необичайното, те започват своето специално стромическо обучение. За да развият всичките си способности, се нуждаят от най-добрите преподаватели на света! Затова получават цели няколко – кой от кой по-интересни…

Констанс Кеменьор е преподавател на Рафаел по френски в училище, но иначе членува в Братството. Доктор по телекинезия, госпожица Кеменьор притежава черен колан четвърти дан по стромичен бой и преподава на кандидатите за рицари… природознание! Е, не това, което си представяте! Тя им разказва за способностите на човешкия мозък и за усъвършенстването на СТРОМ.

Професор Фльорет е странна карикатура. В живота се изявява като шофьор на такси, свирач на кларинет и почетен председател на Международната асоциация на любителите на бургундски охлюви във винен бульон с магданоз. Що за професор е това? Набита фигура, с огромен корем, с потънали присмехулно очички на олисялата глава, с къси и кебапчести ръце, Фльорет е преподавател по история и география в Братството. Колко интересни могат да бъдат уроците му… само близнаците знаят!

Освен преподавател по биология на рицарите, господин Рошкур е ветеринар. Притежател на несъразмерно едро лице и костеливи крайници, той наистина прилича на насекомо. Но колко знае за хилядите видове необичайни създания като краклени, комолки, ондини… Ще ви се изправи косата!

Дзан Лин Юн или Жълтият дракон е преподавател по себевладеене на Рафаел и Рафаела. От него се излъчва мощ, макар и да е нисък на ръст. Очите му са жълти на цвят, а на лицето му не се чете никаква емоция. В курса по себевладеене близнаците трябва да успеят да се бият сами със себе си – срещу страха, мързела, невъздържаността, завистта, гнева, гордостта – всичко, което тегли надолу. Те трябва да работят над волята си, да упражняват смелостта си и да овладеят чувства и интелект. Само така ще се превърнат в достойни Рицари. Но за да възпита у своите ученици подобни качества, Жълтият дракон използва червената линия – най-страшното изпитание от всички…

Никога не подценявайте хората около вас, защото може да се окаже, че един ден ще ви преподават в училището на Братството!

Коментарите са забранени.